przy okazji remontu budynku dworca wyburzono stare magazyny i straszącą podróżnych "toaletę"
  Next

  Prev

  Thumbnails