Janów i Łódź Widzew
Janów i Łódź Widzew

w oddali widoczne stare wagony osobowe na wprost Wagonownia Widzew Janów resztki bocznicy do Energetyki tu już nie ma szyn
       
101 0151 101 0150 tory wjazdowe na stację Łódź Widzew pudło starego wagonu jako poczekalnia - przystanek Łódź Widzew Janów
       
101 0155 wjazd na bocznicę do Energetyki 101 0157 101 0158
       
podsył jednostek z lokowotywowni Olechów 101 0160 101 0161 101 0164 r1
       
tor wjazdowy do zakładów taboru widok na szlak z nieczynnej górki rozrządowej tędy kiedyś przetaczano wagony w tle osiedle wybudowane przy ul. Służbowej
       
po górce pozostały ruiny widok na stację Łódź Widzew od wschodu pociąg 3335 do Skierniewic budynek dla manewrowych oraz tarcza rozrządowa
       
101 0178 101 0179 101 0180 budynek przy stacji
       
żółty kawałek budynku... wyremontowany budynek stacji 101 0185 tablica pamiątkowa wmurowana podczas remontu
       
101 0187 przy okazji remontu budynku dworca wyburzono stare magazyny pociąg 3024 z Koluszek do Łodzi Fabrycznej 101 0190
       
101 0191 Tuwim do Warszawy 101 0193 14:40 odjazd
       
   
budynek dworca od strony miasta mój codzienny widok z przystanku autobusowego na Janowie    
       
       
       
       
Strona główna


foto i opis: Marcin P. 2003-12-25


Created with Easy Gallery Generator - EGG V2.1 - LATSOMEP