przy ul. Dąbrowskiego, widok w stronę Chojen, tu miał być peron
  Next

  Prev

  Thumbnails